درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
  • پشتیبانی
تضمین محصولات

نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن

نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن
doc
35,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

تبیین منطقه گرایی و تحولات نظریه های منطقه گرایی و همگرایی در آن

تبیین منطقه گرایی و تحولات نظریه های منطقه گرایی و همگرایی در آن
doc
17,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی ویژگیهای کشورهای منطقه خلیج فارس با توجه به اولویت منطقه گرایی بودن برای ایران

شناسایی ویژگیهای کشورهای منطقه خلیج فارس با توجه به اولویت منطقه گرایی بودن برای ایران
doc
33,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی حوزه های مختلف منطقه گرایی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر نقش ایران

بررسی حوزه های مختلف منطقه گرایی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر نقش ایران
doc
25,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح اشغال و نحوه تحقق آن

تشریح اشغال و نحوه تحقق آن
doc
12,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

نمونه های اِشغال نظامی در سطح بین المللی

نمونه های اِشغال نظامی در سطح بین المللی
doc
7,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

روشهای تبلیغاتی و جنگ رسانه دشمن علیه جوانان

روشهای تبلیغاتی و جنگ رسانه دشمن علیه جوانان
doc
49,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح هویت و حقیقت دولت و اساس مسوولیت آن

تشریح هویت و حقیقت دولت و اساس مسوولیت آن
doc
75,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی نهاد دولت از لحاظ ابزاری

بررسی نهاد دولت از لحاظ ابزاری
doc
65,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

مطالعه سیر تاریخی سیستمهای امنیتی تجربه شده در منطقه خلیج فارس

مطالعه سیر تاریخی سیستمهای امنیتی تجربه شده در منطقه خلیج فارس
doc
33,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور،تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

ارزیابی عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در  ظهور،تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
doc
45,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
doc
12,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

بررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
doc
35,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونی

بررسی رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونی
doc
24,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

ماهیت و منشا به وجود آمدن دولتها و بررسی رسالت و مسوولیت آنها

ماهیت و منشا به وجود آمدن دولتها و بررسی رسالت و مسوولیت آنها
doc
79,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

عملیات روانی و فشارهای آن علیه جوانان از نگاه رهبری

عملیات روانی و فشارهای آن علیه جوانان از نگاه رهبری
doc
15,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

شگردهای تبلیغاتی و عملیات روانی دشمن علیه جوانان با تاکید بر فضای رسانه ای

شگردهای تبلیغاتی و عملیات روانی دشمن علیه جوانان با تاکید بر فضای رسانه ای
doc
45,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

فرصتها و راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن و تحلیل موضوعات مرتبط با جوانان در رسانه های بیگانه

فرصتها و راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن و تحلیل موضوعات مرتبط با جوانان در رسانه های بیگانه
doc
55,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

جنگ رسانه ای دشمن علیه ایران و راهکارهای مقابله با آن

جنگ رسانه ای دشمن علیه ایران و راهکارهای مقابله با آن
doc
35,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
doc
13,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

رویکردی جدید در مورد ضرورت شکل‌گیری ترتیبات امنیت منطقه‌ای در قفقاز

رویکردی جدید در مورد ضرورت شکل‌گیری ترتیبات امنیت منطقه‌ای در قفقاز
doc
22,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا