درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی
doc
145,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی
doc
47,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی
doc
29,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

طراحی شهری با رویکرد تأثیر عناصر تزیینی بر ارتقاء خوانایی با تاکید بر حس تعلق مکان

طراحی شهری با رویکرد تأثیر عناصر تزیینی بر ارتقاء خوانایی با تاکید بر حس تعلق مکان
doc
12,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی

تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی
doc
145,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی

مبانی نظری  تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی
doc
48,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی

پروپوزال تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی
doc
18,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

زیبایی شناسی و بررسی تزیینات معماری بناهای ایران

زیبایی شناسی و بررسی تزیینات معماری بناهای ایران
doc
135,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری تزیینات معماری مسکونی ایران

مبانی نظری تزیینات معماری مسکونی ایران
doc
19,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال تزیینات معماری مسکونی ایران

پروپوزال تزیینات معماری مسکونی ایران
doc
15,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فاکتورهای محیطی و تاثیر آنها بر عامل رضایتمندی از محیط کار

بررسی فاکتورهای محیطی و تاثیر آنها بر عامل رضایتمندی از محیط کار
doc
19,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

طراحی پلان باز در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

طراحی پلان باز در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان
doc
95,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

مبانی نظری طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان
doc
19,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

پروپوزال طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان
doc
15,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی ویژگی های فضای آموزش معماری در راستای طراحی مدرسه معماری خراسان

بررسی ویژگی های فضای آموزش معماری در راستای طراحی مدرسه معماری خراسان
doc
175,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

پایان نامه کارشناسی ارشد معماری با عنوان مرکز هنرهای نمایشی مدرن

پایان نامه کارشناسی ارشد معماری با عنوان مرکز هنرهای نمایشی مدرن
doc
175,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول
1
پربازدیدترین محصولات

بالا