درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور

ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور
pdf
8,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار
doc
149,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار
doc
39,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال توسعه پایدار با برنامه ریزی گردشگری

پروپوزال توسعه پایدار با برنامه ریزی گردشگری
doc
19,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فرآیند تهیه و اجرا طرح های ساختاری راهبردی

بررسی فرآیند تهیه و اجرا طرح های ساختاری راهبردی
pdf
6,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تطبیقی پروسه آماده سازی طرحهای ساختار و استراتژیک شهری در ایران و جهان

بررسی تطبیقی پروسه آماده سازی طرحهای ساختار و استراتژیک شهری در ایران و جهان
doc
135,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

ساختار و پیکر بندی شهر قم و الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در آن

ساختار و پیکر بندی شهر قم و الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در آن
doc
16,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان

بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان
doc
29,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی تحولات روند برنامه ریزی شهری و طرحهای ساختاری – راهبردی

ارزیابی تحولات روند برنامه ریزی شهری و طرحهای ساختاری – راهبردی
doc
17,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی نظام کاربری زمین در تهران

بررسی نظام کاربری زمین در تهران
doc
129,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری
doc
165,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی و آنالیز برنامه ریزی کاربری اراضی در شهر تهران

ارزیابی و آنالیز برنامه ریزی کاربری اراضی در شهر تهران
doc
129,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تغییرات کاربری زمین در تهران

بررسی تغییرات کاربری زمین در تهران
pdf
6,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی و آنالیز تغییرات کاربری در شهر تهران

ارزیابی و آنالیز تغییرات کاربری در شهر تهران
doc
135,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک

بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک
doc
18,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز

زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز
doc
17,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و نحوه توزیع تغییرات کاربری اراضی شهری

بررسی و نحوه توزیع تغییرات کاربری اراضی شهری
doc
135,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی ارتباط زمین ریخت شناسی با اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

ارزیابی ارتباط زمین ریخت شناسی با اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
doc
169,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

دانلود مقاله بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن
pdf
12,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن

بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن
pdf
149,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 20 شهر تهران)

بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 20 شهر تهران)
doc
170,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا