درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط

تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط
pdf
15,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

پایان نامه نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی

پایان نامه نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی
pdf
18,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تطبیقی تصویرگری خورشید در اشعار شاعران قرن ششم

بررسی تطبیقی تصویرگری خورشید در اشعار شاعران قرن ششم
doc
12,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی
doc
145,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

مبانی نظری واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی
doc
37,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

پروپوزال واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی
doc
35,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا

پروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا
doc
29,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

تحلیل شعر دفاع مقدس

تحلیل شعر دفاع مقدس
doc
9,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

شعر انقلاب و فرهنگ شهادت در آن

شعر انقلاب و فرهنگ شهادت در آن
doc
8,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

مضامین ایثار و شهادت در ادبیات شعر دفاع مقدس

مضامین ایثار و شهادت در ادبیات شعر دفاع مقدس
doc
9,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی

بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی
pdf
12,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

تحلیل و زبان شناسی جملات با مدل هلیدی

تحلیل و زبان شناسی جملات با مدل هلیدی
doc
15,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و تحلیل جلوه های خداشناسی در آثار سعدی با تاکید بر صفات خدا

بررسی و تحلیل جلوه های خداشناسی در آثار سعدی با تاکید بر صفات خدا
doc
175,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

ویژگی و مضامین شعر اندلسی

ویژگی و مضامین شعر اندلسی
doc
15,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

نقش زن در جامعه اندلس با تاکید بر شعر و ادبیات

نقش زن در جامعه اندلس با تاکید بر شعر و ادبیات
doc
165,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

سروده ها و نغمه های فولکلور و بررسی مقام زن در آنها

سروده ها و نغمه های فولکلور و بررسی مقام زن در آنها
doc
165,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه

شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه
doc
15,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تنهایی در شعر صوفیانۀ فارسی

بررسی تنهایی در شعر صوفیانۀ فارسی
doc
25,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

انزوا ، عزلت و تنهایی در دیوان شهریار

انزوا ، عزلت و تنهایی در دیوان شهریار
pdf
145,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

نظر علما و لغت شناسان قدیم در مورد مترادفها در لغات عربی و بیان مدل ترادف

نظر علما و لغت شناسان قدیم در مورد مترادفها در لغات عربی و بیان مدل ترادف
doc
145,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
pdf
125,000 تومان
زبان و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا