درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی
docx
17,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان

تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان
docx
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی
docx
17,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل و نقل دریایی

تحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل و نقل دریایی
docx
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی

تحقیق بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی
docx
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها

تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها
docx
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق جامع و کامل اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق با تأکید برحقوق سردفتری

تحقیق جامع و کامل اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق با تأکید برحقوق سردفتری
docx
17,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق آثار و احکام عقد بیمه دریایی

تحقیق آثار و احکام عقد بیمه دریایی
docx
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان

تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان
docx
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی
docx
24,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان
docx
17,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی

تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی
docx
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران

ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران
doc
48,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال

تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال
doc
60,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی جرم انگاری و ارکان جرم بدحجابی و تظاهر به فعل حرام در عدم رعایت حجاب شرعی

مبانی جرم انگاری و ارکان جرم بدحجابی و تظاهر به فعل حرام در عدم رعایت حجاب شرعی
doc
33,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

نگرش حقوق بین الملل در مقابل جدائی طلبی

نگرش حقوق بین الملل در مقابل جدائی طلبی
doc
59,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مفاد و موارد کاربردی حق تعیین سرنوشت، جدایی طلبی و ابعاد حقوقی آن در حقوق بین الملل

مفاد و موارد کاربردی حق تعیین سرنوشت، جدایی طلبی و ابعاد حقوقی آن در حقوق بین الملل
doc
44,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی حجاب از نگاه عالمان دینی و نظام حقوقی ایران

بررسی حجاب از نگاه عالمان دینی و نظام حقوقی ایران
doc
24,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اصول حقوقی موجود بر تنگه های بین المللی

اصول حقوقی موجود بر تنگه های بین المللی
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

واکاوی حقوقی مسدود کردن تنگه هرمز

واکاوی حقوقی مسدود کردن تنگه هرمز
doc
13,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی ارکان غرر و نحوه ظهور آن در معاملات

شناسایی ارکان غرر و نحوه ظهور آن در معاملات
doc
9,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا