درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی

شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی
doc
15,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران

شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران
doc
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی

اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی
doc
24,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی

اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

ویژگی و اقسام رای داوری و هدف از اعتراض به آن

ویژگی و اقسام رای داوری و هدف از اعتراض به آن
doc
16,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال

قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال
doc
33,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تقسیم بندی داوری و نحوه تعیین آن و بررسی ماهیت و آثار رای داوری

تقسیم بندی داوری و نحوه تعیین آن و بررسی ماهیت و آثار رای داوری
doc
27,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

حقوق مالکیت فکری و بررسی تقسیم بندی های متفاوت آن

حقوق مالکیت فکری و بررسی تقسیم بندی های متفاوت آن
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری

منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری

بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری
doc
18,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری

مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری
doc
17,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی

بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی
doc
21,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری

حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری
doc
18,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

جایگاه و وضعیت حقوقی سازمان بین الملی دریانوردی

جایگاه و وضعیت حقوقی سازمان بین الملی دریانوردی
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی
pdf
7,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی
pdf
9,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی

شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی
doc
7,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا