درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری

بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری
doc
18,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری

مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری
doc
17,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی

بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی
doc
21,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری

حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری
doc
18,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

جایگاه و وضعیت حقوقی سازمان بین الملی دریانوردی

جایگاه و وضعیت حقوقی سازمان بین الملی دریانوردی
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی
pdf
7,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی
pdf
9,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی

شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی
doc
7,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی حقوقی تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

بررسی حقوقی تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک
doc
15,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل
doc
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک

داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک
doc
45,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی

محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی
doc
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران
doc
37,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی
doc
28,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی

تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی

تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی
doc
45,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مفهوم و ماهیت انواع داوری تجاری بین المللی و شرط و آثار موافقت نامه داوری

مفهوم و ماهیت انواع داوری تجاری بین المللی و شرط و آثار موافقت نامه داوری
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی

نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی
doc
37,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی و نظم عمومی

شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی و نظم عمومی
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا