درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران
doc
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری

داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری
doc
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

آثار رای داور و موارد اعتراض به آن در روند قضایی

آثار رای داور و موارد اعتراض به آن در روند قضایی
doc
27,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

رسیدگی به رای داور در موارد بطلان و زوال آن

رسیدگی به رای داور در موارد بطلان و زوال آن
doc
18,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران
doc
45,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی

شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی
doc
15,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران

شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران
doc
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی

اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی
doc
24,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی

اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

ویژگی و اقسام رای داوری و هدف از اعتراض به آن

ویژگی و اقسام رای داوری و هدف از اعتراض به آن
doc
16,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال

قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال
doc
33,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تقسیم بندی داوری و نحوه تعیین آن و بررسی ماهیت و آثار رای داوری

تقسیم بندی داوری و نحوه تعیین آن و بررسی ماهیت و آثار رای داوری
doc
27,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

حقوق مالکیت فکری و بررسی تقسیم بندی های متفاوت آن

حقوق مالکیت فکری و بررسی تقسیم بندی های متفاوت آن
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری

منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا