درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه آبشستگی در ایران و جهان

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه آبشستگی در ایران و جهان
doc
35,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

آبشستگی اطراف پایه های پل و روشهایی برای کنترل و کاهش آن

آبشستگی اطراف پایه های پل و روشهایی برای کنترل و کاهش آن
doc
135,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
pdf
18,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

شبیه سازی فشار پیزومتریک در بدنه سد با شبکه ANN

شبیه سازی فشار پیزومتریک در بدنه سد با شبکه ANN
doc
149,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری شبیه سازی فشار پیزومتریک در بدنه سد با شبکه ANN

مبانی نظری شبیه سازی فشار پیزومتریک در بدنه سد با شبکه ANN
doc
37,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال شبیه سازی فشار پیزومتریک در بدنه سد با شبکه ANN

پروپوزال شبیه سازی فشار پیزومتریک در بدنه سد با شبکه ANN
doc
18,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی
doc
145,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

مبانی نظری پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی
doc
39,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

پروپوزال پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی
doc
18,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

احداث سد و بررسی اثرات زیست محیطی آن

احداث سد و بررسی اثرات زیست محیطی آن
pdf
7,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی اثرات زیست محیطی مثبت و منفی احداث سد

ارزیابی اثرات زیست محیطی مثبت و منفی احداث سد
pdf
6,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی

بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی
pdf
5,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی

بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی
doc
99,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

اصول طراحی پیش بارگذاری با خاکریز

اصول طراحی پیش بارگذاری با خاکریز
pdf
12,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

بهسازی زمین به روش تزریق با فشار بالا

بهسازی زمین به روش تزریق با فشار بالا
pdf
8,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

مقایسه جایگزینی ریز شمع به جای شمع در سیستم خاک ریز مسلح شده به وسیله ژئوسنتتیک و شمع

مقایسه جایگزینی ریز شمع به جای شمع در سیستم خاک ریز مسلح شده به وسیله ژئوسنتتیک و شمع
pdf
4,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و مطالعه تاثیر چیدمان و فاصله ریز شمع ها بر ظرفیت باربری پی گسترده سطحی واقع بر خاک چسبنده

بررسی و مطالعه تاثیر چیدمان و فاصله ریز شمع ها بر ظرفیت باربری پی گسترده سطحی واقع بر خاک چسبنده
pdf
5,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سد مخزنی دویرج

طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سد مخزنی دویرج
pdf
5,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی رفتار و عملکرد دالهای بتنی مسلح به الیاف فولادی در راه آهن تحت تاثیر بارهای وارده از قطار

بررسی رفتار و عملکرد دالهای بتنی مسلح به الیاف فولادی در راه آهن تحت تاثیر بارهای وارده از قطار
pdf
135,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی ساختار پوسته از نظر سرعت و عمق لایه ها با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده

بررسی ساختار پوسته از نظر سرعت و عمق لایه ها با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده
doc
145,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و مقایسه طرح ساختاری-راهبردی در ایران با نمونه های کشورهای دیگر

بررسی و مقایسه طرح ساختاری-راهبردی در ایران با نمونه های کشورهای دیگر
doc
145,000 تومان
مهندسی عمران
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا