درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیتهای ساخت املاک)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیتهای ساخت املاک)
pptx
9,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

ویژگیهای طبیعی، فرهنگی ،جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی شهر ری

ویژگیهای طبیعی، فرهنگی ،جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی شهر ری
doc
35,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تحولات و طرحهای شهری در شهر ری با نگاهی به کاربریهای ارضی و توسعه آن

بررسی تحولات و طرحهای شهری در شهر ری با نگاهی به کاربریهای ارضی و توسعه آن
doc
28,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

جغرافیای تاریخی و طبیعی کلاردشت با نگاهی به سفال های آن

جغرافیای تاریخی و طبیعی کلاردشت با نگاهی به سفال های آن
doc
15,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در حوضه شهری

بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در حوضه شهری
doc
59,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری

شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری
doc
59,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری
doc
35,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

تاثیر مسیل در مخاطرات سکونتگاههای شهری

تاثیر مسیل در مخاطرات سکونتگاههای شهری
doc
57,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی ویژگی سنگها و رسوبات از نگاه زمین ریخت شناسی و تاثیر آن در توسعه شهری

بررسی ویژگی سنگها و رسوبات از نگاه زمین ریخت شناسی و تاثیر آن در توسعه شهری
doc
37,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی اقلیم و زمین ریخت شناسی شهر بجنورد

ارزیابی اقلیم و زمین ریخت شناسی شهر بجنورد
doc
29,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد

برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد
doc
45,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تعامل توسعه و گسترش فیزیکی شهر با فرآیندهای ژئومورفولوژیک

بررسی تعامل توسعه و گسترش فیزیکی شهر با فرآیندهای ژئومورفولوژیک
doc
35,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی ژئولوژی و مورفوتکتونیک حوضه بجنورد

بررسی ژئولوژی و مورفوتکتونیک حوضه بجنورد
doc
59,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی زمین شناسی و اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی

بررسی زمین شناسی و اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی
doc
35,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی مهمترین پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز رودخانه سقز

بررسی مهمترین پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز رودخانه سقز
doc
15,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی

بررسی اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی
doc
49,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

اساس سنجش از دور و تفسیر تصاویر ماهواره ای

اساس سنجش از دور و تفسیر تصاویر ماهواره ای
doc
16,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی پیشنه مطالعات کاربری زمین در ایران و جهان

بررسی پیشنه مطالعات کاربری زمین در ایران و جهان
doc
15,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی کاربری اراضی شهری در تهران

ارزیابی کاربری اراضی شهری در تهران
doc
35,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

مطالعه جغرافیا طبیعی و تاریخی و جمعیتی منطقه 15 تهران

مطالعه جغرافیا طبیعی و تاریخی و جمعیتی منطقه 15 تهران
doc
18,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول

عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران
doc
35,000 تومان
جغرافیا
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا